Normes subsidiàries de la Pobla del Duc

Informació sobre les normes subsidiàries vigents a la Pobla del Duc

 

Normes subsidiàries

Planejament

Planejament d'edificis amb protecció

 

Planols

 

Plànol 1

Plànol 2

Plànol 3

Plànol 4

Plànol 5

Plànol 6

Plànol 7

Plànol 8