FESTES 2017
La Regidoria de Festes de l’Ajuntament de la Pobla del Duc comunica que s'obri el plaç per al concurs de portades per al llibre de festes 2017
El termini finalitzarà el divendres 30 de juny
19/05/2017

La Regidoria de Festes de l’Ajuntament de la Pobla del Duc comunica a tot el poble que s'obri el plaç per al concurs de portades per al llibre de festes 2017 i que el termini finalitzarà el divendres 30 de juny.

 

BASES:

1a. Podran participar-hi tots els artistes que ho desitgen, amb independència de la seua residència. Cada artista podrà presentar IL·LIMITAT nombre de treballs.

2a. El format serà únic de 31 x 22 en vertical. El tema haurà d’estar relacionat amb les Festes Patronals de la Pobla del Duc o amb el seu municipi en si (la seua història, peculiaritats, la seua gent, els seus monuments, patrimoni). No podrà aparèixer cap llegenda en el cartell, amb excepció de “Festes Patronals 2017 La Pobla del Duc”.

3a. El cartell podrà estar realitzat sobre paper, cartolina o llenç i sobre format digital. Es pot utilitzar qualsevol material per a la seua elaboració, sempre que la seua reproducció no oferisca dificultats, ni exigisca més de 4 tintes.

4a. Els originals es presentaran en l’AJUNTAMENT de LA POBLA DEL DUC - Plaça Església nº 4, fins el 30 DE JUNY DE 2017, amb la indicació de “CONCURS PORTADA LLIBRE DE FESTES 2017”. Els treballs, sense firmar, aniran acompanyats d’un sobre tancat que contindrà el nom, cognoms, domicili i telèfon de l’autor/a.

5a. Tota persona que participe en el concurs no podrà fer de jurat si forma part d'alguna entitat cultural. 

6a. Es concedirà un PREMI dotat amb: 200 euros

7a. El jurat estarà constituït per la comissió de festes 2017. Aquest jurat valorarà i seleccionarà els treballs presentats, tenint en compte la qualitat artística, l’originalitat i expressivitat d’acord amb el valor representatiu de les festes patronals de la Pobla del Duc.

8a. El 3 de juliol de 2017, es reunirà el jurat per a comunicar el seu veredicte. La seua resolució serà inapel·lable, així com es reserva el dret a declarar desert el premi, en cas d’una possible escassa qualitat dels treballs presentats. En aquest cas serà la comissió de festes la responsable de la presentació del dibuix pertinent.

9a. La portada premiada quedarà en propietat de l’Ajuntament de la Pobla del Duc, reservant-se el dret de procedir o no, a la seua impressió i difusió.

10a. Els originals no premiats podran recollir-se en l’Ajuntament de la Pobla del Duc durant el mes de setembre. Transcorregut eixe mes, aquells treballs que no hagen estat recuperats passaran a ser propietat de l’Ajuntament.