Reclamació IBERDROLA
22/10/2018

Durant el dia 20 d’octubre de 2018 en el nostre poble hem patit un tall de llum per part de la companyia IBERDROLA per un període de més de 10 hores en algunes parts del nostre poble.

Des de l’Ajuntament volem informar als usuaris d’aquest servei que davant d’aquesta situació i donada la quantitat d’hores de tall de llum sense més informació concreta per part d’Iberdrola als seus clients ni al nostre Ajuntament, vos comuniquem que:

 

La legislació actual afavoreix a l'usuari, ja que assenyala amb tota claredat que quan els qui residisquen en una zona urbana es vegen afectats per talls elèctrics que sumen més de 6 hores a l'any o 12 interrumpcions en el mateix període, tenen dret a rebre algun descompte en la factura del primer trimestre de l'any següent a la incidència. A més, poden sol·licitar un altre tipus de compensació en cas que algun dels seus béns resultara danyat a causa de l'apagada.

La suma de la rebaixa que un consumidor pot obtenir per ser "víctima" d'una apagada es determina en funció de la durada del tall de llum o el nombre d'hores que s'ha interromput el servei i el nombre d'hores màximes de tall elèctric que la legislació permet tenir a la companyia subministradora. Aquest descompte no pot superar el 10% de la facturació mitjana anual del consumidor.

El primer pas per a obtenir un descompte o compensació després d'haver patit una apagada és reclamar a l'empresa subministradora d'electricitat. Es pot fer de manera presencial en qualsevol de les seues oficines de servei al client per telèfon o per escrit (tant per correu electrònic com a postal). La majoria de les companyies tenen sistemes d'atenció al client per Internet, com és el cas d'Iberdrola, que des de les seues pàgines web reben reclamacions i es comprometen a respondre en 48 hores.

El millor és fer la reclamació per escrit i el més detalladament possible. Les reclamacions han d'incloure sempre:

1. Nom i cognoms.

2. Nombre de contracte.

3. Detalls de l’ esdevingut.

4. Peticions particulars.

5. Tota la documentació que acredite els danys.

6. Dades del compte.

 

Les companyies compten amb un mes de termini per a revisar-la, i realitzar els peritatges que estimen oportú en les llars o comerços amb la finalitat d'avaluar els suposats danys. Després d'aquest període, han d'informar per escrit als seus clients sobre l'acceptació o rebuig de la reclamació. Si l'empresa accepta indemnitzar a l'usuari, realitzarà directament la transferència bancària al compte de l'abonat perjudicat. Adjuntem model de reclamació a IBERDROLA DISTRIBUCION. Les reclamacions son personals i s’haurà de cridar al nº 900 171 171 per obtenir el número de incidència.