Programes d'iniciativa social 2018 - Avalem experiència - EMCORP/EMCORD
8/11/2018

L'Ajuntament de la Pobla del Duc en col·laboració  amb el SERVEF realitzarà la següent contractació  de personal desocupat  de caràcter temporal  per mitjà dels següents programes de subvencions

PROGRAMA EMCORP 2018: DESEMPLEATS MAJORS DE 30 ANYS    

 • Programa d’ocupació destinat a  la contractació de desempleats  majors de  30 anys
 • Duració del contracte: 6 mesos.
 • Nombre d'hores setmanals de prestació de servicis: 40h de dilluns a divendres.
 • Inici previst de la contractació: desembre 2018

Requisits per a participar

 • Estar empadronats en la Pobla del Duc i Inscrits com a desocupats en el centre SERVEF de Xàtiva i tindre sol·licitada en la fitxa laboral les Ocupacions sol·licitades ( abans del 16/11/2018)
 • Ser desocupat/da a partir de 30 anys
 • La selecció  s’iniciarà el dia 16 de novembre amb la presentació de l’oferta d’ocupació al SERVEF de Xàtiva pera la realització de la Preselecció de candidats/tes    

Procés selecció:

1.- Programa sol·licitat: promoció activitats esportives

Ocupacions Sol·licitades: Monitor Deportiu (Tècnic)

 • Nivell formatiu:cicle formatiu de grau superior act física i Deportiva
 • Experiència Professional  (6m)

2.-Manteniment i  conservació  de piscines

Ocupació Sol·licitada - Netejador -mantenidor de piscines 

 • Nivell formatiu:peó
 • Experiència Professional (6m)
 • Codi ocupació: 92291010

Detalls procés selecció

Per a més informació sobre el procediment de selecció es poden Descarregar Instrucció Procediment de Selecció de l'EMCORP 2018 PDF. Clica ací

PROGRAMA  EMCORD 2018: PERSONES EN SITUACIÓ DE DESOCUAPACIÓ DE LLARGA DURACIÓ

 • Programa d’ocupació destinat a  la contractació de persones desocupades que, havent sigut objecte d'un itinerari personalitzat de Inserció laboral, figuren inscrites com a demandants d'ocupació en els centres SERVEF de Xativa durant almenys 360 dies en un període de 540.
 • Duració del contracte: 6 mesos.
 • Nombre d'hores setmanals de prestació de servicis: 40H de dilluns a divendres.
 • Inici previst de la contractació: desembre 2018

Requisits per a participar

 • Estar empadronats en la Pobla del Duc i Inscrits com a desocupats en el centre SERVEF de Xàtiva i tindre sol·licitada en la fitxa laboral les Ocupacions sol·licitades ( abans del 16/11/2018).
 • Ser desocupat/da de llarga durada, haver segut objecte d’un  IPI 
 • La selecció  s’iniciarà el dia 16 de novembre amb la presentació de l’oferta d’ocupació al SERVEF de Xàtiva pera la realització de la Preselecció de candidats/tes

Procés selecció:

Programa sol·licitat: Servici de neteja  d'espais  públics, instal·lacions municipals , zones verdes  i entorn natural  de la Pobla del Duc

Ocupació Sol·licitada- Personal de neteja

 • Nivell formatiu: Peó
 • Experiència Professional ( No)
 • Codi ocupació: 92101050

Detalls procés selecció

Per  a mes informació sobre el procediment de selecció es poden Descarregar Instrucció Procediment de Selecció de l'EMCORD 2018 PDF. Clica ací