Millores al polígon industrial Oest amb subvenció de l'IVACE
L’Ajuntament de la Pobla del Duc millorarà el polígon industrial Oest amb una subvenció de l’ IVACE
20/11/2017

 

La Millora  i Modernització d’Infraestructures i Serveis al Polígon Industrial Oest de La Pobla del Duc suposarà una inversió  de 254.444,41 i les actuacions han començat al novembre i consisteixen en la millora  en l'enllumenat públic i a la xarxa d'aigua potable

L'Ajuntament de la Pobla del Duc ha rebut una subvenció de l’IVACE, dependent de la Conselleria d'Economia, per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis al polígon industrial “Oest”, sobre la base de la convocatòria per a la concessió d'ajudes per a millores en infraestructures de parcs empresarials per a l'exercici 2017.

Les millores del polígon suposarà una inversió de 254.444,41 euros, i contempla  la millora d'infraestructura  de l'enllumenat públic i la millora a la xarxa d'aigua potable.

En les actuacions en l'enllumenat s'ha optat per realitzar la renovació de la instal·lació d'enllumenat públic al polígon industrial, que actualment disposa d'un sistema d'enllumenat ineficient amb una despesa de manteniment elevat reduint la potència instal·lada, la qual cosa suposa grans estalvis de consum energètic, així com econòmics i una important reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, augmentat la durabilitat, eficiència i rendiment d'aquesta instal·lació.

En les actuacions a la xarxa d'aigua potable s'ha optat per realitzar la renovació de diverses canonades d'aigua potable, que actualment presenten avaries amb excessiva freqüència i d'aquesta forma es reduiran les pèrdues. També s'han millorat les pressions ja que l'existència d'una vàlvula reductora impedia garantir les pressions suficients en algunes indústries situades al propi polígon industrial.