Plec de condicions del servei de "Bar dels Jubilats"
28/05/2018

L'Ajuntament informa que ja està a disposició dels interessats el plec de condicions per a la prestació del servici de Bar del Jubilats.

Tots aquells que vulguen informar-se poden passar per les oficines municipals fins el dia 7 de juny.