Bases de "La Dipu et beca 2018" de la Pobla del Duc
29/05/2018

L’Ajuntament de  la Pobla del Duc INFORMA que s’ha adherit un any més al Programa “La Dipu et Beca” de la Diputació de València, per finançar conjuntament la concessió de 4 beques de formació a estudiants, perquè durant els mesos d'estiu puguen realitzar pràctiques formatives en diferents àrees de l’Ajuntament.

Les beques estan dirigides a estudiants universitaris i universitàries i de cicles de grau mitjà i superior de formació professional, majors de 18 anys, i abastaran des de l'1 de juliol fins al 31 d'agost de 2018.

Per ser beneficiari o beneficiària de les beques, les persones aspirants hauran de complir els requisits que s'especifiquen en les bases de la convocatòria.

El termini de sol·licitud s'obrirà el dimecres 30 de maig de 2018 i finalitzarà el dimarts 12 de juny de 2018.

Les bases aprovades així com el model d’instància estaran disponibles en el tauler d’anuncis de l’ajuntament i la pagina web municipal (www.lapobladelduc.es)