Telèfons d'Interés

Ajuntament de La Pobla del Duc

96 225 00 66

Policia Local

649 455 372

Escola Infantil Municipal

96 225 00 00

C.E.I.P Ramón Esteve

96 224 97 40

I.E.S Josep de Ribera

96 224 90 95

Treballador social, biblioteca i Centre Social

96 292 79 82

Centre Salut de La Pobla del Duc

96 224 96 64

Farmacia Pobla del Duc

96 225 03 14

Parròquia Pobla del Duc

660 47 43 25

Centre Salut Beniganim-Urgències

96 224 92 55

Centre Salut Beniganim-Cita prèvia

96 224 92 64

Hospital Lluís Alcanyís Xàtiva

96 228 95 00

Guardia civil- Beniganim

96 221 50 07

Centre d’Especialitats Espanyoleto “Xàtiva”

96 224 93 00

Servef de Xàtiva

96 224 98 50

Institut Nacional de la Seguretat Social “Xàtiva”

96 227 41 25

Bombers Ontinyent

96 291 82 01

Bombers Xàtiva

96 228 72 67

Dona 24 hores

900 580 888

Emergències i urgències

112