Punt Net
El Punt Net és un servei posat en marxa per l'Ajuntament de la Pobla del Duc per tal de fomentar el reciclatge.

La instal·lació, ubicada al Polígon Industrial, conté diversos contenidors perfectament identificats per a dipositar diferents tipus de residus: electrodomèstics, mobles, vidre, cartró, piles, bombetes, plàstic,...

 

L'horari és el següent:

- Dilluns de 15h a 18h.

- Dimarts de 10h a 13.30h.

- Dijous de 10 a 13.30h.

- Dissabte de 10 a 13.30h.

 

Per tal de d'ampliar les imatges inferiors del Punt Net, cal fer click sobre elles.