Punt d'informació cadastral
Els Punts d'Informació Cadastral són oficines autoritzades per la Direcció general del Cadastre en diferents Organitzacions Públiques i Institucions, fonamentalment en Ajuntaments, on els ciutadans poden accedir a la informació cadastral.

A La Pobla del Duc, l'Oficina es troba al mateix Ajuntament:

Plaça L'Esglèsia, 4. CP: 46840. La Pobla del Duc. Telèfon 96 225 00 66. Amb horari de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Serveis que presten els Punts d'Informació Cadastral

A qualsevol ciutadà:

  • Consulta i certificació de dades cadastrals no protegits

Als titulars cadastrals o als seus representants degudament autoritzats:

  • Certificació de la circumstància de no figurar com a titular cadastral
  • Consulta i certificació de dades cadastrals protegides (nom, cognoms, raó social, NIF, domicili i valor cadastral) i no protegits relatius als immobles de la seua titularitat

Resolució de 24 de novembre de 2008, de la Direcció general del Cadastre, per la qual s'aprova el règim de funcionament dels Punts d'Informació Cadastral.

 

Accés a la seu electrònica del Cadastre

Accés a la consulta cadastral sense identificació digital

Accés a la cartografía cadastral de La Pobla del Duc