Foment de l'Ocupació
Foment de l'Ocupació
13/12/2016

Programes de Foment de l'Ocupació publica Ajuntament – SERVEF

L´Ajuntament, a través de l´àrea de Promoció Econòmica, sol·licita anualment programes per a la contractació de persones desocupades, els quals estan subvencionats per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i cofinançats pel Fons Social Europeu. Tenen per objecte promoure la generació d'ocupació d'interès general i social mitjançant la concessió d'ajudes i subvencions a les entitats locals per a la contractació de treballadors aturats per a l'execució d'obres i/o serveis d'interés general i social.

► PROCÉS SELECTIU

La selecció d'aquests treballadors és a través del Centre Servef de Xàtiva

Una vegada aprovats els projectes per part de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, es presenten les corresponents ofertes d'ocupació amb els perfils dels llocs requerits.

Únicament podran optar a aquesta selecció els treballadors que estiguen degudament inscrits en el Servef en les ocupacions demandades. El Servef de Xàtiva, una vegada realitzat el sondeig, remetrà el llistat a l'Ajuntament que completarà el procés selectiu.

BAREMACIÓ DELS CANDIDATS

La baremació per a participar en aquests programes variarà segons el programa, però sobretot es basa en indicadors socioeconòmics.

La informació específica de cada programa s´indicarà una vegada estiguen aprovats.

 

PROGRAMES D'INICIATIVA SOCIAL 2016

 

L'Ajuntament de la Pobla del Duc en col·laboració  amb el SERVEF realitzarà la següent contractació  de personal desocupat de caràcter temporal per mitjà dels següents programes de subvencions.

__________________________________________________________________________________

Reunida la Comissió de selecció en el centre SERVEF de Xativa el 13/12/2016 a les 13:00 per a baremacion dels candidats preseleccionades pel SERVEF corresponents als programes EMCORP 2016/337/46 i SALARI JOVE- ECORJV/2016/234/46 de l'Ajuntament de la Pobla del Duc i després d'aplicació del barem establit en l'Annex I de Ia Ordre 8/2016, de 7 de Julio, s'annexen les actes de selecció amb el RESULTAT FINAL DEL PROCÉS DE SELECCION

L'Ajuntament dara publicitat a l'acta de selecció final durant 10 dies, a fi que les persones interessades poden presentar davant Ia Comissió de Baremación les reclamacions o al·legacions que estimen pertinents

La Pobla del Duc 13/12/2016

____________________________________________________________________________________________________________

 

Contractacions  programes “Avalem Joves +” per a l’Ajuntament de La Pobla del Duc 2017

08/09/2017

AVALEM JOVES PLUS LA POBLA DEL DUC

  • Contractacions EMCUJU: 2
  • Contractacions EMPUJU: 2

PROGRAMA EMCUJU – DESCRIPCIÓ

DESTINAT a persones joves desocupades menors de 30 anys que compten amb la qualificació professional i restants condicions requerides per a la subscripció d'un contracte en pràctiques e inscrits en el fitxer del sistema nacional de Garantia Juvenil

  • Subvenció concedida: 28.460,88 Euros
  • Nombre de contractes : 2
  • Duració dels contractes : Des de el 18 de juliol de 2017 al 17 de febrer de 2018
  • Tipus de contracte: Contracte en practiques

Programes sol·licitats, ocupacions i  tasques a desenvolupar:

1.- Dinamitzador d'activitats  municipals de caràcter socioeducatiu, cultural i  esportiu

Titulació : Grau en  Magisteri- 1 tècnic

Durada del contracte – Jornada completa:

o   7 mesos- Temporalització:  18/07/2017- 17/02/2018

Tasques:

o   Recolzar activitats culturals i programes educatives desenvolupades Ajuntament en escoleta infantil i ludoteca municipal.

o   Recolzar activitats  culturals, deportives d´oci  i temps lliure desenvolupades Ajuntament

 

2.- Dinamitzador d'activitats  municipals de caràcter sociocultural i  integració social

Diplomatura en treball social: 1 Tècnic

 Durada del contracte – Jornada completa:

o   7 mesos- Temporalització:  18/07/2017- 17/02/2018

Tasques:

o   Recolzament a les activitats socioculturals desenvolupades per el  departament  de serveis socials de l’ajuntament

o   Col·laboració  i desenvolupament  de programa d’activitats  d’oci i temps lliure realitzades en centre social municipal per a tercera edat i discapacitats

 

PROGRAMA EMPUJU – DESCRIPCIÓ

DESTINAT a persones joves desocupades menors de 30 anys inscrits en el fitxer del sistema nacional de Garantia Juvenil

  • Subvenció concedida: 30.414,48 €
  • Nombre Contractes: 2
  • Duració dels contractes: Des de el 18 de juliol de 2017  al 17 de juliol de 2018
  • Tipus de contracte: Contracte temporal per obra o servei

Programes sol·licitats, ocupacions i  tasques a desenvolupar

1.- Servei de Manteniment  d'espais públics, zones verdes i espais naturals municipals

Peó servei Jardineria: 1 persona

Durada del contracte – Jornada completa:

o   Servei de Jardineria= 7 mesos - 40 hores/ setmanals

o   Temporalització: 18/07/2017-17/02/2018

Tasques:

o   Tasques de conservació del sòl i  repoblació vegetal

o   Tasques de  poda i neteja de terreny  per  enjardinar

o   Operacions de jardineria  i poda

o   Recolzament activitats brigada de peons municipals

Peó  servei neteja: 1 persona

Durada dels contractes – Jornada completa:

o   Servei neteja = 12 mesos – 40 hores/ setmanals

o    Temporalització:18/07/2017- 17/07/2018

Tasques:

o   Neteja jardins, àrees recreatives i zones verdes

o   Neteja de la via publica

o   Neteja de mobiliari urbà

o   Neteja edificis  e infraestructures publiques

 

Ajuda cofinançada por el Fons Social Europeo. Unió Europea.

Direcció General d’ocupació, Assumptes Socials e Igualtat de Oportunitats de la Comissió Europea

UAFSE, Ministeri d’ocupació i  Seguretat Social  

 

 

 

 

 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30