FOMENT DE L'OCUPACIÓ
Foment de l'Ocupació

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMES D'INICIATIVA SOCIAL 2018 - Avalem experiència

L'Ajuntament de la Pobla del Duc en col·laboració  amb el SERVEF realitzarà la següent contractació  de personal desocupat  de caràcter temporal  per mitjà dels següents programes de subvencions

PROGRAMA EMCORP 2018: DESEMPLEATS MAJORS DE 30 ANYS    

 • Programa d’ocupació destinat a  la contractació de desempleats  majors de  30 anys
 • Duració del contracte: 6 mesos.
 • Nombre d'hores setmanals de prestació de servicis: 40h de dilluns a divendres.
 • Inici previst de la contractació: desembre 2018

Requisits per a participar

 • Estar empadronats en la Pobla del Duc i Inscrits com a desocupats en el centre SERVEF de Xàtiva i tindre sol·licitada en la fitxa laboral les Ocupacions sol·licitades ( abans del 13/11/2018)
 • Ser desocupat/da a partir de 30 anys
 • La selecció  s’iniciarà el dia 13 de novembre amb la presentació de l’oferta d’ocupació al SERVEF de Xàtiva pera la realització de la Preselecció de candidats/tes    

Procés selecció:

1.- Programa sol·licitat: promoció activitats esportives

Ocupacions Sol·licitades: Monitor Deportiu (Tècnic)

 • Nivell formatiu:cicle formatiu de grau superior act física i Deportiva
 • Experiència Professional  (6m)

2.-Manteniment i  conservació  de piscines

Ocupació Sol·licitada - Netejador -mantenidor de piscines 

 • Nivell formatiu:peó
 • Experiència Professional (6m)
 • Codi ocupació: 92291010

Detalls procés selecció

Per a més informació sobre el procediment de selecció es poden Descarregar Instrucció Procediment de Selecció de l'EMCORP 2018 PDF

http://www.servef.gva.es/documents/161661193/166858162/Instrucci%C3%B3%20Selecci%C3%B3%20INICIATIVA+SOCIAL+2018.pdf/5c98ad6f-9aa6-4bcb-ba35-9ac647328b6c

PROGRAMA  EMCORD 2018: PERSONES EN SITUACIÓ DE DESOCUAPACIÓ DE LLARGA DURACIÓ

 • Programa d’ocupació destinat a  la contractació de persones desocupades que, havent sigut objecte d'un itinerari personalitzat de Inserció laboral, figuren inscrites com a demandants d'ocupació en els centres SERVEF de Xativa durant almenys 360 dies en un període de 540.
 • Duració del contracte: 6 mesos.
 • Nombre d'hores setmanals de prestació de servicis: 40H de dilluns a divendres.
 • Inici previst de la contractació: desembre 2018

Requisits per a participar

 • Estar empadronats en la Pobla del Duc i Inscrits com a desocupats en el centre SERVEF de Xàtiva i tindre sol·licitada en la fitxa laboral les Ocupacions sol·licitades ( abans del 13/11/2018).
 • Ser desocupat/da de llarga durada, haver segut objecte d’un  IPI 
 • La selecció  s’iniciarà el dia 13 de novembre amb la presentació de l’oferta d’ocupació al SERVEF de Xàtiva pera la realització de la Preselecció de candidats/tes

Procés selecció:

Programa sol·licitat: Servici de neteja  d'espais  públics, instal·lacions municipals , zones verdes  i entorn natural  de la Pobla del Duc

Ocupació Sol·licitada- Personal de neteja

 • Nivell formatiu: Peó
 • Experiència Professional ( No)
 • Codi ocupació: 92101050

Detalls procés selecció

Per  a mes informació sobre el procediment de selecció es poden Descarregar Instrucció Procediment de Selecció de l'EMCORD 2018 PDF

http://www.servef.gva.es/documents/161661193/166858162/Instrucci%C3%B3%20Selecci%C3%B3%20INICIATIVA+SOCIAL+2018.pdf/5c98ad6f-9aa6-4bcb-ba35-9ac647328b6c

EMPUJU 2018

04/06/2018

Modalitats de contracte:

Joves no qualificats

2 Peó de manteniment d’instal•lacions esportives (Codi 71911023-92291010)

2 Peons de neteja (Codi 92101050)

 

Duració dels contractes:

12 mesos – Inici previst en agost de 2018

Contracte per obra o servei

 

Jornada:

40 hores setmanals

 

Requisits dels candidats/es per a participar al procés de selecció: 

El procés de selecció es realitzarà amb la col·laboració del SERVEF de XÀTIVA que remetrà a l'Ajuntament un llistat de candidats que reunisquen els requisits del programa (edat) i estiguen inscrits com a demandants d’ocupació en el SERVEF en les ocupacions (Programa EMPUJU-No qualificats) O TITULACIONS (Programa EMCUJU_ qualificats ) requerides, a més d’estar inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html

Tots els interessats en participar en el procés de selecció poden dirigir-se a l’oficina del SERVEF de Xàtiva abans del 12 de juny per tal d’inscriure’s com a desocupat (segons les ocupacions o amb alguna de les titulacions sol·licitades segons el programa d’ocupació en el que estiguen interessats) i al Sistema Nacional de Garantia Juvenil. 

Bases reguladores Procés de Selecció establert en l'ordre 7/2017, de 10 d’abril de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/11/pdf/2017_3112.pdf

Pàgina Servef – Avalem Joves

http://www.servef.gva.es/es/avalem-joves

 

14/08/2018

AVALEM JOVES PLUS LA POBLA DEL DUC 2018

 • Contractacions EMCUJU: 4
 • Contractacions EMPUJU: 4

PROGRAMA EMPUJU – DESCRIPCIÓN

DESTINAT a persones joves desocupades menors de 30 anys inscrits en el fitxer del sistema nacional de Garantia Juvenil

 • Subvenció concedida: 60.828,96 €  
 • Nombre Contractes: 4
 • Duració dels contractes: Des de el 13 d’agost de 2018  al  12 d’agost de 2019 
 • Tipus de contracte: Contracte temporal per obra o servei

Programes sol·licitats, ocupacions i  tasques a desenvolupar  

1.- Servei de Manteniment i neteja d’instal·lacions esportives,  d'espais públics, zones verdes , vies publiques,  edificis,  espais naturals municipals

 

Peó servei manteniment instal·lacions: 2 persones

 

 

 • Durada del contracte – Jornada completa
  • 12 mesos- Temporalització:  13/08/20158- 12/08/2019
 • Tasques
  • Manteniment  instal·lacions  poliesportiu municipal, neteja, cures bàsiques, control serveis  (camp de futbol, frontenis, pistes esportives)
  • Manteniment zones adjacents àrees esportives
  • Recolzament activitats brigada municipal

Peó  servei neteja: 2 persona

 

 • Durada dels contractes – Jornada completa
  • 12 mesos- Temporalització:  13/08/20158- 12/08/2019
 • Tasques
  • Neteja jardins, àrees recreatives i zones verdes
  • Neteja de la via publica
  • Neteja de mobiliari urbà
  • Neteja edificis  e infraestructures publiques

 

Actuacions  co-finançades por la Unión Europea mitjançant el programa  Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020

Ajuda co-finançada pel Fons Social Europeo. Unió Europea.

 

31/07/2018

EMCUJU 2018

04/06/2018

Modalitats de contracte:

Joves qualificats

1 Enginyer d’edificació o equivalent

1 Tècnic Superior d’Animació d’Activitats Físiques i Esportives

1 Tècnic Superior d’Animació Sociocultural i Turística 

1 Cicle Formatiu de Grau Superior d’Informàtica i Comunicacions

Davant l'absència de candidats en alguna de les titulacions requerides s'ampliaria la recerca a la titulació de "Grau en Magisteri d'Educació Infantil".

 

Duració dels contractes:

12 mesos – Inici previst en agost de 2018

Contracte en pràctiques

 

Jornada:

40 hores setmanals

 

Requisits dels candidats/es per a participar al procés de selecció: 

El procés de selecció es realitzarà amb la col·laboració del SERVEF de XÀTIVA que remetrà a l'Ajuntament un llistat de candidats que reunisquen els requisits del programa (edat) i estiguen inscrits com a demandants d’ocupació en el SERVEF en les ocupacions (Programa EMPUJU-No qualificats) O TITULACIONS (Programa EMCUJU_ qualificats ) requerides, a més d’estar inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html

Tots els interessats en participar en el procés de selecció poden dirigir-se a l’oficina del SERVEF de Xàtiva abans del 12 de juny per tal d’inscriure’s com a desocupat (segons les ocupacions o amb alguna de les titulacions sol·licitades segons el programa d’ocupació en el que estiguen interessats) i al Sistema Nacional de Garantia Juvenil. 

Bases reguladores Procés de Selecció establert en l'ordre 7/2017, de 10 d’abril de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/11/pdf/2017_3112.pdf

Pàgina Servef – Avalem Joves

http://www.servef.gva.es/es/avalem-joves

 

14/08/2018

AVALEM JOVES PLUS LA POBLA DEL DUC 2018

 • Contractacions EMCUJU: 4
 • Contractacions EMPUJU: 4

PROGRAMA EMCUJU – DESCRIPCIÓ

DESTINAT a persones joves desocupades menors de 30 anys que compten amb la qualificació professional  i restants condicions requerides per a la subscripció d'un contracte en pràctiques e inscrits en el fitxer del sistema nacional de Garantia Juvenil

 • Subvenció concedida: 61.445,28  Euros
 • Nombre de contractes : 4
 • Duració dels contractes : Des de el 13 d’agost de 2018 0 al  12 d’agost de 2019 
 • Tipus de contracte: Contracte en practiques

Programes sol·licitats, ocupacions i  tasques a desenvolupar 

1.- Dinamitzador Informàtic: 1 Persona

 

 Titulació: Tècnic Superior d’Administració de sistemes Informàtics en Red- TS de Desenvolupament d’aplicacions Web

 • Durada del contracte – Jornada completa
  • 12 mesos- Temporalització:  13/08/20158- 12/08/2019
 • Tasques
  • Dinamitzador Web Municipal
  • Recolzament de les Bases de dades Municipals
  • Recolzament d’activitats y programes de Promoció turística desenvolupats per l’Ajuntament.

2.- Dinamitzador Activitats esportives : 1 Persona

Titulació: Grau d’ ensenyament Activitats Físiques y Esportives

 • Durada del contracte – Jornada completa
  • 12 mesos- Temporalització:  13/08/2018- 12/08/2019
 • Tasques
  • Recolzament d’àrea d’esports municipal
  • Recolzament d’activitats esportives estiu- hivern
  • Recolzament d’activitats realitzades “ Estiu Esportiu” i campus Esportius realitzats per l’Ajuntament

3.- Dinamitzador Activitats socioculturals : 1 Persona

Titulació : Tècnic Superior de  Animació Sociocultural y Turística

 • Durada del contracte – Jornada completa
  • 12 mesos- Temporalització:  13/08/20158- 12/08/2019
 • Tasques
  • Recolzament en les activitats culturals realitzats per l’Ajuntament.
  • Recolzament en Programes Educació i Temps lliure realitzats al centre social municipal
  • Recolzament area de turisme en programació de rutes i realització de visites guiades.

4.- Recolzament educatiu escoleta infantil i ludoteca municipal: 1 Persona

Titulació :  Grau en Magisteri Educació Infantil

 • Durada del contracte – Jornada completa
  • 12 mesos- Temporalització:  13/08/20158- 12/08/2019
 • Tasques
  • Recolzament educatiu a les tres unitats que integren l’escoleta infantil municipal
  • Recolzament programes d’animació sociocultural i educació en el temps. Ludoteca Municipal

31/07/2018

 

 

 

PROGRAMA  d’ajudes Pla d’ocupació / 2018: Diputació de Valencia

Objectiu: Contractar desocupats/des de 55 anys o mes  que no perceben  cap prestació per desocupació en el moment sol·licitud  excepte perceptors  “de subsidi a majors de 55 anys”. per a l'execució d'obres o servicis d’interès general o social.

L'ajuntament de la Pobla del Duc publicà 15/06/2018 en el tauler d'anuncis municipal , l'acta corresponent  al procés de selecció del Pla d'ocupació destinat a parats de 55 o més anys 

L'ajuntament de la Pobla del Duc  ha sigut subvencionat per l’Excel·lentíssima Diputació de València dins del  PE2018/106  duent a terme un procés de selecció  en col·laboració amb el centre SERVEF de Xàtiva amb el resultat que es detalla a continuació 

 • Subvenció concedida  ajuntament de la Pobla del Duc :  5.530,58 €
 • Nombre Contractes: 1
 • Duració dels contractes: 26/06/2018- 25/12/2018 (6 meses)
 • Nombre d'hores setmanals: 30H-  70% de la jornada
 • Tipus de contracte: Contracte temporal per obra o servei

 

Procés selecció:

Programa sol·licitat: Servei de Manteniment  d’instal·lacions esportives

Ocupació sol·licitada:

 • Perfil demandat: Peó Manteniment instal·lacions

 

Requisits per a participar

Requisits mínims: Estar desocupat , tenir  55 anys o mes i estar i inscrit com a demandant d’ocupació en el SERVEF de Xàtiva en l’especialitat corresponent.

30/04/2018-PROGRAMA D'AJUDES PLA D'OCUPACIÓ 2017

Objectiu: Contractar desocupats/es de 55 anys o mes que no reben ninguna prestació per desocupació en el moment de la sol·licitud excepte perceptors de “subsidi majors de 55 anys” per a la execució d’obres o serveis d’interès general o social.

L’Ajuntament de la Pobla del Duc va publicar el 20/04/2018 en el tauler d’anuncis municipal, l’acta corresponent al procés de selecció del Pla d’Ocupació destinat a parats de 55 anys o més.

L’Ajuntament de la Pobla del Duc  ha sigut subvencionat per l’Excel·lentíssima Diputació de València dins del  programa PE2017/15  mitjançant un procés de selecció amb col·laboració del centre SERVEF de Xàtiva  amb el resultat que es detalla a continuació: 

 • Subvenció concedida Ajuntament de la Pobla del Duc: 5.530,58 €
 • Nombre Contractes: 1
 • Duració dels contractes: 26/04/2018- 25/10/2018 (6 mesos)
 • Nombre d'hores setmanals: 30H- 70% de la jornada
 • Tipus de contracte: Contracte temporal per obra o servei

 

Procés selecció:

Programa sol·licitat: Servei de Manteniment  de piscines / instal·lacions esportives

Ocupació sol·licitada:

 • Perfil demandat: Peó Manteniment piscines/instal·lacions

Requisits per a participar

Requisits mínims: Estar desocupat , tenir  55 anys o mes i estar inscrit com a demandant d’ocupació en el SERVEF de Xàtiva en l’especialitat corresponent.

 

29/11/2017: PROGRAMES D'INICIATIVA SOCIAL 2017

 

L'Ajuntament de la Pobla del Duc amb la col·laboració del SERVEF realitzarà la següent contractació de personal desocupat de caràcter temporal per mitjà dels següents programes de subvencions.

 

PROGRAMA EMCORP 2017: DESEMPLEATS MAJORS DE 30 ANYS

-          Programa d’ocupació destinat a  la contractació de desempleats  majors de  30 anys

-          Duració del contracte: 6 mesos.

-          Nombre d'hores setmanals de prestació de servicis: 40h de dilluns a divendres.

-          Inici previst de la contractació: desembre 2017

Requisits per a participar

·         Estar empadronats en la Pobla del Duc i inscrits com a desocupats en el centre SERVEF de Xàtiva i tindre sol·licitada en la fitxa laboral les ocupacions sol·licitades, des de hui fins al 4 de desembre de 2017 

·         Ser desocupat/a a partir de 30 anys

Procés selecció:

            1.- Programa sol·licitat: promoció activitats esportives

             Ocupacions Sol·licitades: Tècnic Deportiu

·         Nivell formatiu: cicle formatiu de grau superior act física i esportiva

·         Experiència Professional 

                 2.- Manteniment i conservació de zones esportives i piscines

                 Ocupacions Sol·licitades: Netejador - Mantenidor de piscines  

·         Nivell formatiu: peó

·         Experiència Professional 

·         Codi ocupació: 92291010  

 Observacions:

Tindran preferència aquelles persones que no resulten beneficiàries de prestacions o subsidis per desocupació de rendes vinculades a processos d'inserció laboral.

 

Detalls procés selecció

Per  ara mes informació sobre el procediment de selecció es poden Descarregar Instrucció Procediment de Selecció de l'EMCORP 2017 PDF

http://www.servef.gva.es/documents/161661193/164827428/INSTRUCCION+3_2017+EMCORP+EMCORD+2017_firmado.pdf/01ac184c-2f3a-4ae7-ab47-4196738a2d32

 

Reunida la Comisión de selección  en el centro SERVEF de Xativa el 20/12/2017 a las 10:30 H  para  baremacion de candidatos preseleccionadas por el SERVEF correspondientes a los  programas EMCORP 2017/390/46 y EMCORD 2017/312/46  del Ayuntamiento de la Pobla del Duc, dicha comisión está  integrada por dos representantes de Ia entidad beneficiaria y por sendos representantes de las organizaciones sindicales integrantes del Consejo de Dirección del SERVEF y tras aplicación  del baremo establecido en el Anexo I de la Instrucción  3/2017 del director General  del Servef, se anexan las actas de selección con el RESULTADO FINAL DEL PROCESO DE SELECCION

El Ayuntamiento dara publicidad al  acta de selección final durante 3 días hábiles, a fin de que las personas interesadas pueden presentar ante Ia Comisión 017 de Baremación las reclamaciones o alegaciones que estimen pertinentes.

 

/sites/default/files/images/acta_seleccion_monitor_deportivos_emcorp2017.pdf

/sites/default/files/images/acta_seleccion_mantenedor_instalaciones-piscina_emcorp2017.pdf

 

PROGRAMA EMCORD 2017: PERSONES EN SITUACIÓ DE DESOCUPACIO DE LLARGA DURACIÓ

-          Programa d’ocupació destinat a  la contractació de persones desocupades que, havent sigut objecte d'un itinerari personalitzat de Inserció laboral, figuren inscrites com a demandants d'ocupació en els centres SERVEF de Xativa durant almenys 360 dies en un període de 540.

-          Duració del contracte: 6 mesos.

-          Nombre d'hores setmanals de prestació de servicis: 40h de dilluns a divendres.

-          Inici previst de la contractació: desembre 2017

 

Requisits per a participar

·         Estar empadronats en la Pobla del Duc i inscrits com a desocupats en el centre SERVEF de Xàtiva i tindre sol·licitada en la fitxa laboral les Ocupacions sol·licitades, des de hui fins al 4 de desembre 2017

 

Procés selecció:

Programa sol·licitat: Servici  de manteniment i neteja  d'espais  públics, instal·lacions municipals , zones verdes  i entorn natural  de la Pobla del Duc

Ocupacions Sol·licitades: Peó Agropecuari

·         Nivell formatiu: peó

·         Codi ocupació: 95301011

 

Observacions:

Tindran preferència aquelles persones que no resulten beneficiàries de prestacions o subsidis per desocupació de rendes vinculades a processos d'inserció laboral.

 

Detalls procés selecció

Per  a mes informació sobre el procediment de selecció es poden Descarregar Instrucció Procediment de Selecció de l'EMCORD 2017 PDF

http://www.servef.gva.es/documents/161661193/164827428/INSTRUCCION+3_2017+EMCORP+EMCORD+2017_firmado.pdf/01ac184c-2f3a-4ae7-ab47-4196738a2d32

 

Reunida la Comisión de selección  en el centro SERVEF de Xativa el 20/12/2017 a las 10:30 H  para  baremacion de candidatos preseleccionadas por el SERVEF correspondientes a los  programas EMCORP 2017/390/46 y EMCORD 2017/312/46  del Ayuntamiento de la Pobla del Duc, dicha comisión está  integrada por dos representantes de Ia entidad beneficiaria y por sendos representantes de las organizaciones sindicales integrantes del Consejo de Dirección del SERVEF y tras aplicación  del baremo establecido en el Anexo I de la Instrucción  3/2017 del director General  del Servef, se anexan las actas de selección con el RESULTADO FINAL DEL PROCESO DE SELECCION.

El Ayuntamiento dara publicidad al  acta de selección final durante 3 días hábiles, a fin de que las personas interesadas pueden presentar ante Ia Comisión 017 de Baremación las reclamaciones o alegaciones que estimen pertinentes.

 

/sites/default/files/images/acta_agropecuarios_emcorp_2017.pdf

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08/09/2017: PROGRAMA AVALEM JOVES PLUS LA POBLA DEL DUC

 

 

Contractacions  programes “Avalem Joves +” per a l’Ajuntament de La Pobla del Duc 2017

 

AVALEM JOVES PLUS LA POBLA DEL DUC

 • Contractacions EMCUJU: 2
 • Contractacions EMPUJU: 2

PROGRAMA EMCUJU – DESCRIPCIÓ

DESTINAT a persones joves desocupades menors de 30 anys que compten amb la qualificació professional i restants condicions requerides per a la subscripció d'un contracte en pràctiques e inscrits en el fitxer del sistema nacional de Garantia Juvenil

 • Subvenció concedida: 28.460,88 Euros
 • Nombre de contractes : 2
 • Duració dels contractes : Des de el 18 de juliol de 2017 al 17 de febrer de 2018
 • Tipus de contracte: Contracte en practiques

Programes sol·licitats, ocupacions i tasques a desenvolupar:

1.- Dinamitzador d'activitats  municipals de caràcter socioeducatiu, cultural i  esportiu

Titulació : Grau en  Magisteri- 1 tècnic

Durada del contracte – Jornada completa:

o   7 mesos- Temporalització:  18/07/2017- 17/02/2018

Tasques:

o   Recolzar activitats culturals i programes educatives desenvolupades Ajuntament en escoleta infantil i ludoteca municipal.

o   Recolzar activitats  culturals, deportives d´oci  i temps lliure desenvolupades Ajuntament

 

2.- Dinamitzador d'activitats  municipals de caràcter sociocultural i  integració social

Diplomatura en treball social: 1 Tècnic

 Durada del contracte – Jornada completa:

o   7 mesos- Temporalització:  18/07/2017- 17/02/2018

Tasques:

o   Recolzament a les activitats socioculturals desenvolupades per el  departament  de serveis socials de l’ajuntament

o   Col·laboració  i desenvolupament  de programa d’activitats  d’oci i temps lliure realitzades en centre social municipal per a tercera edat i discapacitats

 

PROGRAMA EMPUJU – DESCRIPCIÓ

DESTINAT a persones joves desocupades menors de 30 anys inscrits en el fitxer del sistema nacional de Garantia Juvenil

 • Subvenció concedida: 30.414,48 €
 • Nombre Contractes: 2
 • Duració dels contractes: Des de el 18 de juliol de 2017  al 17 de juliol de 2018
 • Tipus de contracte: Contracte temporal per obra o servei

Programes sol·licitats, ocupacions i  tasques a desenvolupar

1.- Servei de Manteniment  d'espais públics, zones verdes i espais naturals municipals

Peó servei Jardineria: 1 persona

Durada del contracte – Jornada completa:

o   Servei de Jardineria= 7 mesos - 40 hores/ setmanals

o   Temporalització: 18/07/2017-17/02/2018

Tasques:

o   Tasques de conservació del sòl i  repoblació vegetal

o   Tasques de  poda i neteja de terreny  per  enjardinar

o   Operacions de jardineria  i poda

o   Recolzament activitats brigada de peons municipals

Peó  servei neteja: 1 persona

Durada dels contractes – Jornada completa:

o   Servei neteja = 12 mesos – 40 hores/ setmanals

o    Temporalització:18/07/2017- 17/07/2018

Tasques:

o   Neteja jardins, àrees recreatives i zones verdes

o   Neteja de la via publica

o   Neteja de mobiliari urbà

o   Neteja edificis  e infraestructures publiques

 

Ajuda cofinançada por el Fons Social Europeo. Unió Europea.

Direcció General d’ocupació, Assumptes Socials e Igualtat de Oportunitats de la Comissió Europea

UAFSE, Ministeri d’ocupació i  Seguretat Social  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

07/03/2017: III PLA D´OCUPACIÓ CONJUNT DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES:

 

Generalitat Valenciana( SERVEF)- Diputació de Valencia- Ajuntament de la Pobla del Duc

Destinat a coordinar actuacions en matèria de foment de l’ocupació per a col·lectius vulnerables

 

PROGRAMA  Pla Ocupació / 2017:

 • Subvenció concedida:  3.836 €
 • Nombre Contractes: 1
 • Duració dels contractes: 15/02/2017-31/05/2017 (3 meses – 17 dies)
 • Nombre d'hores setmanals: 30H-  70% de la jornada
 • Tipus de contracte: Contracte temporal per obra o servei

Procés selecció:

Programa sol·licitat: Servei de Manteniment  d'espais públics

Ocupació sol·licitada: Peó Jardineria

Requisits per a participar

Requisits mínims: Estar desocupat i inscrit com a demandant d’ocupació en el SERVEF en l’especialitat corresponent.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

13/12/2016: Programes de Foment de l'Ocupació publica Ajuntament – SERVEF

 

L´Ajuntament, a través de l´àrea de Promoció Econòmica, sol·licita anualment programes per a la contractació de persones desocupades, els quals estan subvencionats per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i cofinançats pel Fons Social Europeu. Tenen per objecte promoure la generació d'ocupació d'interès general i social mitjançant la concessió d'ajudes i subvencions a les entitats locals per a la contractació de treballadors aturats per a l'execució d'obres i/o serveis d'interés general i social.

 

► PROCÉS SELECTIU

La selecció d'aquests treballadors és a través del Centre Servef de Xàtiva

Una vegada aprovats els projectes per part de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, es presenten les corresponents ofertes d'ocupació amb els perfils dels llocs requerits.

Únicament podran optar a aquesta selecció els treballadors que estiguen degudament inscrits en el Servef en les ocupacions demandades. El Servef de Xàtiva, una vegada realitzat el sondeig, remetrà el llistat a l'Ajuntament que completarà el procés selectiu.

BAREMACIÓ DELS CANDIDATS

La baremació per a participar en aquests programes variarà segons el programa, però sobretot es basa en indicadors socioeconòmics.

La informació específica de cada programa s´indicarà una vegada estiguen aprovats.

 

PROGRAMES D'INICIATIVA SOCIAL 2016

L'Ajuntament de la Pobla del Duc en col·laboració  amb el SERVEF realitzarà la següent contractació  de personal desocupat de caràcter temporal per mitjà dels següents programes de subvencions.

 

Reunida la Comissió de selecció en el centre SERVEF de Xativa el 13/12/2016 a les 13:00 per a baremacion dels candidats preseleccionades pel SERVEF corresponents als programes EMCORP 2016/337/46 i SALARI JOVE- ECORJV/2016/234/46 de l'Ajuntament de la Pobla del Duc i després d'aplicació del barem establit en l'Annex I de Ia Ordre 8/2016, de 7 de Julio, s'annexen les actes de selecció amb el RESULTAT FINAL DEL PROCÉS DE SELECCION

L'Ajuntament dara publicitat a l'acta de selecció final durant 10 dies, a fi que les persones interessades poden presentar davant Ia Comissió de Baremación les reclamacions o al·legacions que estimen pertinents