Foment de l'Ocupació
Foment de l'Ocupació
13/12/2016

Programes de Foment de l'Ocupació publica Ajuntament – SERVEF

L´Ajuntament, a través de l´àrea de Promoció Econòmica, sol·licita anualment programes per a la contractació de persones desocupades, els quals estan subvencionats per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i cofinançats pel Fons Social Europeu. Tenen per objecte promoure la generació d'ocupació d'interès general i social mitjançant la concessió d'ajudes i subvencions a les entitats locals per a la contractació de treballadors aturats per a l'execució d'obres i/o serveis d'interés general i social.

► PROCÉS SELECTIU

La selecció d'aquests treballadors és a través del Centre Servef de Xàtiva

Una vegada aprovats els projectes per part de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, es presenten les corresponents ofertes d'ocupació amb els perfils dels llocs requerits.

Únicament podran optar a aquesta selecció els treballadors que estiguen degudament inscrits en el Servef en les ocupacions demandades. El Servef de Xàtiva, una vegada realitzat el sondeig, remetrà el llistat a l'Ajuntament que completarà el procés selectiu.

BAREMACIÓ DELS CANDIDATS

La baremació per a participar en aquests programes variarà segons el programa, però sobretot es basa en indicadors socioeconòmics.

La informació específica de cada programa s´indicarà una vegada estiguen aprovats.

 

PROGRAMES D'INICIATIVA SOCIAL 2016

 

L'Ajuntament de la Pobla del Duc en col·laboració  amb el SERVEF realitzarà la següent contractació  de personal desocupat de caràcter temporal per mitjà dels següents programes de subvencions.

__________________________________________________________________________________

Reunida la Comissió de selecció en el centre SERVEF de Xativa el 13/12/2016 a les 13:00 per a baremacion dels candidats preseleccionades pel SERVEF corresponents als programes EMCORP 2016/337/46 i SALARI JOVE- ECORJV/2016/234/46 de l'Ajuntament de la Pobla del Duc i després d'aplicació del barem establit en l'Annex I de Ia Ordre 8/2016, de 7 de Julio, s'annexen les actes de selecció amb el RESULTAT FINAL DEL PROCÉS DE SELECCION

L'Ajuntament dara publicitat a l'acta de selecció final durant 10 dies, a fi que les persones interessades poden presentar davant Ia Comissió de Baremación les reclamacions o al·legacions que estimen pertinents

La Pobla del Duc 13/12/2016

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30