Escola Infantil Municipal

 

GESTIÓ ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL "CRIST DE L'EMPAR" 
 

1. PRE-MATRÍCULA

Pre-matrícula per als usuaris que vénen abans de la matrícula oficial i volen reservar plaça.

S'informa de preus, horaris i serveis.

Se'ls avisa que al maig és la matrícula oficial i han d'aportar la documentació, de no ser així la reserva quedaria anul·lada. 

Tindran preferència els usuaris que ja vagen a escola infantil l'any anterior.

Els usuaris han d'emplenar la sol·licitud de pre-matrícula i aportar la documentació sol·licitada (SIP i llibre de família del menor).

 

2. MATRÍCULA

Es lliura sol·licitud de matrícula oficial per emplenar.

Cada usuari ha de fer efectiu el pagament de la matrícula (45€) més una mensualitat (97€). Total 142 €. Sol realitzar-se al juliol-agost.

Els que ja són usuaris de l'any anterior han de confirmar plaça únicament.

L'usuari que no realitza el pagament, automàticament quedarà anul·lada la seva reserva.

A principis de setembre s'inicia el curs i es fa una reunió als mares per conèixer funcionament i normes de l'escola infantil.