Borsa de treball operari
Procés de creació d'una borsa d'ocupació d'operaris de Serveis Municipals
18/08/2016

Per resolució d'alcaldia de 18 d'agost de 2016 es convoca un procés sel·lectiu per a la creació d'una borsa de treball urgent destinada a seleccionar aspirants, mitjançant un sistema de concurs-oposició, per al desenvolupament d'aquelles funcions própies d'un operari de la brigada de serveis municipals, directament relacionades amb els treballs de manteniment i neteja de les vies públiques, d'edificis i instal·lacions municipals, realització de tasques de fontaneria, calefacció, construcció, fusteria, jardineria, senyalització vies públiques, incloses funcions de consergeria i altres tasques pròpies de la seua categoria que li siguen encomanades davant l'inici del curs escolar.

Les bases estarán disponibles en l'Ajuntament de la Pobla del Duc o la pàgina web municipal (www.lapobladelduc.es)

S'estableix un termini de 7 dies hàbils per a la presentació d'instàncies segons l'Annex II de les bases a partir de la seua publicació en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i la pàgina web municipal.

DOCUMENTACIÓ:

Edicte.pdf

Bases_borsa.pdf

La Pobla del Duc, 18 d'agost de 2016.

_______________________________________________

 

Per resolució d'alcaldia de 1 de setembre de 2016. Aprovant la  resolució provisional d'aspirants admesos i exclosos.

 

Resolucio 1 setembre.pdf

 

La Pobla del Duc, 1 de setembre de 2016.

_______________________________________________

 

Per resolució d'alcaldia de 6 de setembre de 2016. Aprovant la  resolució llista definitiva d'admesos i exclosos i tribunal qualificador.

 

Resolucio_llista_definitiva.pdf

 

La Pobla del Duc, 6 de setembre de 2016.

_______________________________________________

 

Relació d'aspirant segons la puntuació obtinguda en la fase de concurs, per la borsa de treball d'operaris de serveis municipals.

Relacio_aspirants.pdf

 

La Pobla del Duc, 16 de setembre de 2016.

_______________________________________________