Prestació del Servei de Bar-Cafeteria en el Poliesportiu
9/03/2017

Plec de clàusules administratives particulars per a contractar, per procediment negociat sense publicitat, la prestació del servei de bar cafeteria de la zona recreativa del poliesportiu.

La Pobla del Duc a 9 de març de 2017

 

Resolució adjudicació del contracte de servei de PRESTACIÓ DEL SERVIE DEL BAR CAFETERIA DE LA ZONA RECREATIVA DEL POLIESPORTIU.

La Pobla del Duc a 19 d'abril de 2017