Borsa de treball de monitor sociocultural o de temps lliure per a la Ludoteca Municipal de la Pobla del Duc
10/01/2018

 

Les bases d'aquest procés selectiu han sigut aprovades en data 10 de gener de 2018 i es troben exposades al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la pàgina web municipal (www.lapobladelduc.es).

 

També les teniu a la vostra disposició en l’Ajuntament de la Pobla del Duc.

 

El termini de presentació d'instàncies és de 5 dies hàbils a partir del dia següent de la publicació.