Borsa de treball: Auxiliar de la Policia Local
26/05/2017

 

 

Les bases estaran disponibles en l'Ajuntament de la Pobla del Duc o la pàgina web municipal  (www.lapobladelduc.es)

S’estableix un termini de 10 dies hàbils des del dia següent a la publicació de la convocatòria al tauler d’anuncis i la pàgina web municipal per a la presentació d’instàncies segons l’annex II que figura en les bases

 

La Pobla del Duc, 26 de maig de 2017

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Per resolució d’esta Alcaldia de 23 de juny de 2017 ha sigut aprovada la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, per a prendre part en el procés selectiu convocat per este Ajuntament per a la creació d’una borsa de treball d’auxiliars de la Policia Local del excm. Ajuntament de la Pobla del Duc i nomenament dels  Membres del Tribunal que ha de valorar este procés selectiu

 

La Pobla del Duc, 23 de juny de 2017    

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Havent finalitzat la realització i valoració del primer exercici previst en la fase d’oposició  d´este procés selectiu concurs oposició, convocat per a la creació d’una borsa de treball d’auxiliars de la Policia Local, s´annexa el llistat  del resultat provisional  

 

 

La Pobla del Duc , 4 de juliol de 2017     

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Havent finalitzat la realització i valoració  de la segona prova de la fase d’oposició  d´este procés selectiu, convocat per a la creació d’una borsa de treball d’auxiliars de la Policia Local, s´annexa el resultat de les Proves d’aptitud física.

 

 

La Pobla del Duc, 10 de juliol de 2017  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Havent finalitzat la realització i valoració de la tercera prova de la fase d’oposició d´este procés selectiu, convocat per a la creació d’una borsa de treball d’auxiliars de la Policia Local, s´annexa el resultat de la  Prova “  Guia de Carrers- partides del terme”  

 

 

La Pobla del Duc, 11 de juliol de 2017    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Havent finalitzat la realització i valoració de la tercera prova de la fase d’oposició d´este procés selectiu, convocat per a la creació d’una borsa de treball d’auxiliars de la Policia Local, s´annexa el resultat de la  Prova “ENTREVISTA”  i  les puntuacions obtingudes pels aspirants en la fase d’oposició

 

 

La Pobla del Duc, 12 de juliol de 2017  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Havent finalitzat la valoració de la fase de concurs del procés selectiu convocat per a la creació d’una borsa de treball d’auxiliars de la Policia Local, s´anexa el resultat fase concurs  i el resultat final d’este procés selectiu

 

 

La Pobla del Duc, 21 de juliol de 2017     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Vista la proposta que presenta el tribunal designat en el procés selectiu convocat per a la creació d'una Borsa de Treball d’auxiliars de la Policia Local, per a  reforçar i recolzar els serveis de la Policia Local en funció de les necessitats, per tal de crear una borsa de treball amb la relació de persones i l’ordre de puntuació s’aprova la constitució de la borsa de treball d’auxiliars de la Policia Local de l’Ajuntament de la Pobla del Duc i s’annexa el Decret.

 

 

La Pobla del Duc, 28 de juliol de 2017