Beca per a estudiants: La Dipu et beca - Modalitat Post
L’Ajuntament de la Pobla del Duc INFORMA que s’ha convocat el procés de seleccio per a la concessió de 1 BECA de formació dintre del programa “LA DIPU ET BECA- MODALITAT POST” .
20/01/2017

El termini de presentació de sol·licituds per a participar en este procés comença el dia 23 de Gener de 2017 i finalitza el dia 1 de febrer de 2017 .

Les bases aprovades així com el model d’instància estaran disponibles en el tauler d’anuncis de l’ajuntament i la pagina web municipal (www.lapobladelduc.es)

La Pobla a del Duc 20 de gener  de 2017 .

___________________________________________________________________________

Procés de  seleccio per a la concessió de 1 BECA  de formació dintre del programa “LA DIPU ET BECA- MODALITAT POST” _llistat provisional aspirants admesos/exclosos.

 

Per resolució d’esta Alcaldia de 2 de febrer de 2017 , ha segut aprovada la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, per a prendre part en el procés selectiu convocat per este Ajuntament per a   la concessió de Beques de formació en el marc del programa  “ LA DIPU ET BECA 2016, MODALITAT POST ”  i  nombrament dels Membres de la Comissio evaluadora en el procés selectiu

La Pobla del Duc, 2 de febrero de 2017

__________________________________________________________________

Procés selectiu  per a   la concessió de  1 Beca de formació en el marc del programa  “ LA DIPU ET BECA 2016- MODALITAT  POST ”_ RESULTAT VALORACIONS - LLISTAT PROVISIONAL

La Pobla del Duc, 10 de febrer de 2017

___________________________________________________________________

Procés selectiu  per a   la concessió de  1 Beca de formació en el marc del programa  “ LA DIPU ET BECA 2016- MODALITAT  POST ”_ RESULTAT VALORACIONS - LLISTAT DEFINITIU

 

La Pobla del Duc  17/02/2017