Borsa de treball de Tècnic d’Activitats Físiques i Esportives per al Gimnàs Municipal
6/02/2018

L’Ajuntament de la Pobla del Duc INFORMA que s’ha convocat un procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de Tècnic d’Activitats Físiques i Esportives per al Gimnàs Municipal.

Per Resolució d'Alcaldia de 5 de febrer de 2018 es convoca un procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de Tècnic d’Activitats Físiques i Esportives per al Gimnàs Municipal, per mitjà d'un concurs de mèrits i entrevista personal. 

Les bases estaran disponibles a l'Ajuntament de la Pobla del Duc o en la Pàgina Web Municipal (www.lapobladelduc.es)

S'estableix un termini de 5 dies hàbils per a la presentació d'instàncies segons l’Annex I de les bases a partir de la seua publicació en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en la pàgina web municipal (FINS EL 13 DE FEBRER DE 2018).

La Pobla del Duc, 6 de febrer 2018 

 

21/02/2018

Havent finalitzat la fase de concurs, valoració mèrits del procés selectiu convocat per este Ajuntament per a la creació d’una borsa de treball de Tècnic d’Activitats Físiques i Esportives per al Gimnàs Municipal, adjunte Edicte Resultat Provisional.

 

6/03/2018

Aprovació  de la  constitució  d'una borsa de treball  de Tècnic d’Activitats Físiques i Esportives per al Gimnàs Municipal.