BORSA D'EDUCACIÓ
Borsa de treball: Mestre Especialitat en Educació Infantil
28/07/2017

L’Ajuntament de la Pobla del Duc INFORMA que s’ha convocat un procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de Mestres Especialitat Educació Infantil

 

Les bases estaran disponibles en l'Ajuntament de la Pobla del Duc o en la pàgina web municipal  (www.lapobladelduc.es).

 

S’estableix un termini de 5 dies hàbils des del dia següent a la publicació de la convocatòria al tauler d’anuncis i a la pàgina web municipal per a la presentació d’instàncies segons l’annex I que figura en les bases.

 

La Pobla del Duc, 28 de juliol de 2017   

___________________________________________________________________

 

Per resolució d'esta Alcaldia de 8 d’agost  de 2017 ha sigut aprovada la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, per a prendre part en el procés selectiu convocat per este Ajuntament per a la creació d'una borsa de treball de Mestres  Especialitat Educació Infantil per a l´escoleta  Infantil Municipal  de Primer cicle  del excm. Ajuntament de la Pobla de! Duc i nomenament  dels Membres del Tribunal que ha de valorar este procés selectiu.

 

Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de Mestres Especialitat Educació Infantil _ llistat provisional aspirants admesos/exclosos _ membres tribunal

 

La Pobla del Duc, 8 d’agost de 2017 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per resolució d'esta Alcaldia de 11 d’agost  de 2017 ha sigut aprovada la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses, per a prendre part en el procés selectiu convocat per este Ajuntament per a la creació d'una borsa de treball de Mestres  Especialitat Educació Infantil per a l´escoleta  Infantil Municipal  de Primer cicle  del excm. Ajuntament de la Pobla de! Duc

 

La Pobla del Duc, 11 d’agost de 2017 

/sites/default/files/files/2017/llista_definitivaadmesos_-_exclosos-_mestres_2017.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Havent finalitzat la valoració de la fase de concurs del procés selectiu convocat per a la creació d’una borsa de treball Mestres Especialitat Educació Infantil, s´annexa el resultat fase concurs 

 

La Pobla del Duc , 11 d´agost  de 2017  

/sites/default/files/files/2017/resultat_provisional-_fase_concurs_borsa_mestres_2017.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Havent finalitzat la valoració de la unitat didàctica presentada pels aspirants de la fase d'oposició d'aquest procés selectiu convocat per a la creació d’una borsa de treball Mestres Especialitat Educació Infantil, s´annexa el resultat

 

La Pobla del Duc, 16 d'agost de 2017

/sites/default/files/files/2017/edicte.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Havent finalitzat el termini concedit  per a la presentació d’al·legacions  i / o correcció d’errors en relació a la baremació de mèrits  de la fase de concurs  del procés selectiu convocat per este Ajuntament per  a  la creació d’una borsa de treball de Mestres especialitat Educació Infantil,  s´anexa el resultat  Final fase concurs 

/sites/default/files/files/2017/edicte_resultat_final_fase_concurs_mestres_2017.pdf

La Pobla del Duc , 17 d´agost  de 2017  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Havent finalitzat la fase d’entrevista  del procés selectiu convocat per este Ajuntament per  a  la creació d’una borsa de treball Mestres Especialitat Educació Infantil, el resultat final, incloent el resultat dels mèrits , fase  oposició i l’entrevista, s´anexa resultat provisional fase entrevista.

/sites/default/files/files/2017/edicte_resultat_provisional_fase_entrevista-mestres2017.pdf

La Pobla del Duc , 18 d´agost  de 2017  

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31