Borsa de treball: EPA 2017
16/10/2017

Es convoca un procés selectiu per a la contractació laboral i constitució d' una borsa de treball per a Professor/a del Centre de formació de persones adultes “ D. Alejandro Tormo”, mitjançant un concurs de mèrits i entrevista.

Les bases estaran disponibles en l´ajuntament de la Pobla del Duc o la pàgina web municipal  (www.lapobladelduc.es)

S’estableix un termini de 5 díes hàbils (del 17 al 23 d'octubre) per a la presentació d’instàncies segons annex I de les bases a partir de la seua publicació en el tauler d’anuncis de l’ajuntament i la pagina web municipal.

L'últim dia per a presentació d'instàncies serà el dilluns 23 d'octubre.

------------------------------

7/11/2017

Vista la proposta de data 2 de novembre de 2017 que presenta el tribunal designat en el procés selectiu convocat per este Ajuntament per   a  la contractació de personal laboral, constitució i funcionament de la borsa de treball per a professor/a del centre de formació de persones adultes “D. Alejandro Tormo”, per tal de crear una borsa de treball amb la relació de persones i l’ordre de puntuació s’aprova  la constitució de la  borsa de treball  de Mestres Especialitat Educació i s´anexa el Decret. Vista la proposta, de data 18/08/2017 que presenta el tribunal designat en el procés selectiu convocat per a la creació d'una Borsa de Treball de Mestres Especialitat  Educació Infantil per a  l´escoleta  Infantil Municipal  de Primer cicle  o altres ubicacions similars, per tal de crear una borsa de treball amb la relació de persones i l’ordre de puntuació,  s’aprova  la constitució de la  borsa de treball  de Mestres Especialitat Educació i s'anexa el Decret. La Pobla del Duc , 7 de noviembre de 2017