LA DIPU ET BECA 2017
Beques per a estudiants: la Dipu et Beca 2017 - Estiu
Període de presentació de sol·licituds: de l'1 al 12 de juny 2017.
31/05/2017

         S'obri la convocatòria per a la concessió de subvencions a les entitats locals per a la realització de beques de formació de pràctiques formatives per a joves de la Diputació de València, modalitat estudiants, La Dipu et beca. 

         Destinataris: estudiants que tinguen veïnatge en algún municipi de la província de València majors de 18 anys que estiguen cursant estudis oficials segons les bases adjuntes.

         Documentació a aportar: sol·licitud, fotocòpia DNI, documentació acreditativa d'estar cursant o haver finalitzat les ensenyances oficials a efectes d'aquesta convocatòria, documents que acrediten els mèrits amb el full d'autobaremació, certificat d'empadronament.

Periode de presentació de sol·licituds: de l'1 al 12 de juny 2017.

 

La Pobla del Duc, 31 de maig de 2017

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

         Procés selectiu  per a la concessió de Beques de formació en el marc del programa  “LA DIPU ET BECA 2017”_ llistat provisional aspirants admesos/exclosos

         Per resolució d’esta Alcaldia de 14 de juny de 2017,  ha sigut aprovada la llista provisional per àrees de persones aspirants admeses i excloses, per a prendre part en el procés selectiu convocat per este Ajuntament per a  la concessió de Beques de formació en el marc del programa  “LA DIPU ET BECA 2017” i  nombrament dels Membres de la Comissió evaluadora en el procés selectiu.

 

La Pobla del Duc, 14 de juny de 2017

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

         Procés selectiu per a la concessió de Beques de formació en el marc del programa  “LA DIPU ET BECA 2017”_ RESULTAT VALORACIONS PER ÀREES- LLISTAT PROVISIONAL

 

La Pobla del Duc, 15 de juny de 2017

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

         Procés selectiu per a la concessió de Beques de formació en el marc del programa  “LA DIPU ET BECA 2017”_ RESULTAT VALORACIONS PER ÀREES- LLISTAT DEFINITIU

 

La Pobla del Duc, 20 de juny de 2017